การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ของสมาชิก ยูไนเต็ด ลอว์ คุณพิมพ์สุดา ช่วยสวัสดิ์ พนักงานประสานงานทั่วไป บริษัทยูไนเต็ด ลอว์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 6 บริษัท ภายใต้ ยูไนเต็ด กรุ๊ป ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 กฎหมายทวงถามหนี้ใหม่ 9 เรื่องที่ต้องรู้ จะได้ไม่โดนทวงหนี้แบบโหดๆ” ในกิจกรรมพบกันตอนเช้า (Morning Talk) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา