การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเป็นพนักงานที่ดี ต้องทำอย่างไร”

         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเป็นพนักงานที่ดี ต้องทำอย่างไร” โดยผู้บริหาร บริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด คุณราตรี จีนยี่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเป็นพนักงานที่ดี ต้องทำอย่างไร ในกิจกรรมพบกันตอนเช้า (Morning talk) ของสมาชิก ยูไนเต็ด กรุ๊ป เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560