บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ด

      บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ด คุณสุขสันต์ รุ่งสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมงานฝ่ายโรงงาน บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ได้ให้การต้อนรับทีมงาน บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเข้าเยี่ยมการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ดเบื้องต้นก่อนการส่งมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560