ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สมอ.

     

ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งให้คำแนะนำและตรวจสอบด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารและกลยุทธ์) และคุณไกรสร สิถินวัน รักษาการรองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้ให้ข้อมมูลที่เกี่ยวข้องและให้การต้อนรับ