UMS ให้การต้อนรับทีมงาน บริษัท เอ็นซีส จำกัด

       บริษัท เอ็นซีส จำกัด ได้เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ดของฝ่ายโรงงานที่อยู่ระหว่างการผลิตโดยมี คุณจักรกฤษณ์ เกษรคร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และคุณ ณภัชชา ธนลาภวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายโรงงานให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560