บริษัท เอ็นซิส จำกัด เยี่ยมชม และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซบอร์ด

      เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด โดย คุณจักรกฤษณ์ เกษรคร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายโรงงาน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ให้การต้อนรับ บริษัท เอ็นซิส จำกัด ซึ่งได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานและตรวจสอบความก้าวหน้าการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดก่อนการส่งมอบ