ยูไนเต็ดกรุ๊ป สานฝันเด็กไทย

       

             ยูไนเต็ดกรุ๊ป โดย ดร.มนตรี บุญสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.งานนี้ ถือเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด บริษัทยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัทยูไนเต็ด ลอว์ จำกัด และเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัท โรงเรียน และชุมชน เพื่อสานฝันเด็กไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคง ต่อไป