บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เยี่ยมชม UG

คุณสำอางค์ เรือนตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณขจรศักดิ์ ศิริมัย กรรมการผู้จัดการ คุณพรเทพ สรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน คุณวิสาท เจริญยศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม คุณไกรสร สิถินวัน คุณอภิเดช มูลมาตร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน คุณดำรงศักดิ์ เลี้ยงรักษาและคุณปัณณภัสร์ นันทสุรเสฏร์ ฝ่ายขายและการตลาด ให้การต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด พร้อมนำชมสายงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้าและรางไฟฟ้า เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา