บริษัท พี.ดี.เทรดดิ้ง จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

คุณระพีพัชร พรกุลรุจิโรจน์ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายโรงงานให้การต้อนรับ ทีมงานบริษัท พี.ดี.เทรดดิ้ง จำกัด และนำตรวจสอบตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า ก่อนการส่งมอบ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา