กิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ “การพัฒนาตนเอง”ในกิจกรรม พูดคุยตอนเช้า (morning talk) ของพนักงานฝ่ายสำนักงาน ยูไนเต็ด กรุ๊ป

1 2 3