ข่าวสาร

ยูไนเต็ดกรุ๊ป สานฝันเด็กไทย

ยูไนเต็ดกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” พร้อมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด ณ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ด

บริษัท เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ดและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิซท์บอร์ดเบื้องต้นก่อนการส่งมอบ

บริษัท คอมโพส จำกัด พร้อม Owner เยี่ยมชม UG 

บริษัท คอมโพส จำกัด พร้อม Owner เยี่ยมชม UG เข้าชมกระบวนการผลิตตู้สวิซท์บอร์ด และ รางไฟฟ้า ของบริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1 2 3 9