กิจกรรม

กิจกรรม Morning talk 

บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าต่างๆในองค์กร ให้บุคลากรของบริษัท ในเครือ ยูในเต็ด กรุ๊ปทราบ

กิจกรรม Morning talk

กิจกรรม Morning talk ส่วนสำนักงาน ยูไนเต็ด กรุ๊ป นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าต่างๆในองค์กรให้บุคลากรของบริษัท

UG ฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่พนักงานหญิง

ไนเต็ด กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะในงานและการสร้างเสริมอาชีพนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและจัดทำกระเช้าของขวัญเพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่พนักงานหญิง

กิจกรรม Happy Birthday เดือนมีนาคม

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบการ์ดวันเกิดพร้อมคำอวยพร แก่พนักงานในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม

1 2 3