หน้าแรก

สารจากผู้บริหาร

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ องค์กรของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิต

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

Slider

สารจากผู้บริหาร

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิทซ์บอร์ด ตู้พาเนลบอร์ดและรางไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิตและด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ องค์กรของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการผลิต

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

ดร.มนตรี บุญสิทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ยูไนเต็ด กรุ๊ป

Slider

เป้าหมายของเรา

      บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของเราคือการให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทุกความพยายามในการพัฒนาองค์กรของเราไม่ใช่เพียงเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบแทนผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ด เมนบอร์ด พาเนลบอร์ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักภายใต้การผลิตของบริษัท ยูไนเต็ดโมดูลาร์ซีสเต็ม จำกัด ได้รับการรับรองทดสอบมาตรฐานระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วยนโยบายคุณภาพและความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ทำให้เราเติบโต และพัฒนาการอย่างมั่นคงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสังคม ณ วันนี้เราพร้อมในการผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาและการส่งมอบที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าพร้อมบริการก่อนและหลังการขาย

กลุ่มบริษัทในเครือยูไนเต็ด

บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง 2010 จํากัด

บริษัท ยูไนเต็ด ลอว์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด

มาตรฐาน

previous arrow
next arrow
Slider