กิจกรรม Morning talk

        ผู้แทน บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ยูไนเต็ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง 2010 จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ลอว์ จำกัด นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าต่างๆในองค์กรให้บุคลากรของบริษัท ในเครือ ยูในเต็ด กรุ๊ป ทราบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา