กิจกรรม Morning talk 

       

        บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด กรุ๊ป  นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข่าวสารความก้าวหน้าต่างๆในองค์กร ให้บุคลากรของบริษัท ในเครือ ยูในเต็ด กรุ๊ปทราบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา