บริษัท แอลอีดีซอร์ซ จำกัด ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 คุณอภิสิทธ์ โตรื่น คุณปัณณภัสร์ นันทสุรเสฏร์ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายโรงงานให้การต้อนรับ ทีมงานบริษัท พีดีเทรดดิ้ง จำกัด และนำตรวจสอบตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า ก่อนการส่งมอบ