บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ดก่อนการส่งมอบ


วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 นำโดย คุณเอกราช ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยฝ่ายขายและการตลาด คุณวิสาท เจริญยศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม คุณไพฑูรย์ ชมพู ฝ่ายขายและการตลาด และคุณสมพร ดาจันทร์ วิศวกรเขียนแบบ พร้อมทีมงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ให้การต้อนรับ ทีมงานจาก บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปร คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตู้สวิทซ์บอร์ดก่อนการส่งมอบ