อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อลดเสี่ยงโควิด19

 

ยูไนเต็ดกรุ๊ป ได้เพิ่มมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 โดยการออกแบบและผลิตตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

เพื่อลดเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด19